فیلم

هوای نفس

سخنرانی در جمع هیات دولت و نمایندگان مجلس (حب نفس- دلگرم نمودن مردم)
سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان (غنای اسلام در جمیع جهات)
برای مستضعفان خدمت کنید
هوای نفس انسان سیر نمی‌شود
در این ماه رحمت، مارا موفق کند که توبه بکنیم از گناهانی که داریم
فرق است ما بین انقلاب اسلامی ایران با انقلابهای دنیا
دیگر شما حمله نکنید!
برای خدا می‌خواهم این کار را بکنم
بیشتر