فیلم
 
کلیدواژه:

 آنهایی که ملتهایشان به آنها پشت کرده است. بین شما که ملت پشتیبان شماست و نگهبان از شماست و به همین جهت خدای تبارک و تعالی نگهبان شماست و پشتیبان شماست، با آن که برای شیطان می‌خواهد جنگ بکند، برای شیطان نفس می‌خواهد جنگ بکند فرق است ما بین اینها. فرق است ما بین انقلاب اسلامی ایران با انقلابهای دنیا؛ انقلابهای دنیا بی‌استثنا برای ایمان نیست، برای خدا نیست، انقلاب ایران برای خداست و از اول هم فریاد خدا بوده است، «الله اکبر» بوده است و تا آخر هم همین است.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: