فیلم

حج

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت در آستانه هفته دولت (فاجعه کشتار حجاج)
سخنرانی در جمع مسئولان وزارت راه و ترابری (استقلال ایران و تاثیر آن در جهان)
حج خونین
ذلت آل سعود در برابر آمریکا
حکومت اسلامی برای همه شیوخ منطقه بهتر است
بعد سیاسی حج خودش عبادت است
بررسی اوضاع مسلمین در حج
حج جنبه سیاسی اش از عبادی اش بیشتر است
ضرری که آخوند درباری به اسلام میزند از آمریکا بدتر است
بیشتر