فیلم
 
کلیدواژه:

شمایی که می‌گویید ما خدمتگزار بیت هستیم و شمایی که در یک کشوری واقع شدید که خانه خدا در آن کشور است، خیال نکنید که خانه خدا مال شماست و شما کلیددار خانه خدا هستید. خانه خدا مال مسلمین است. مستشارهای امریکا در حجاز به طور رفاه زندگی می‌کنند و از آن پول محرومین و نفت محرومین به آنها هر چه خواستند می‌دهند، لکن حجاج ایران مضر است برای آنها. معلوم است چرا مضر است، برای اینکه وقتی یک حکومتی سرسپرده یک دولتی شد ناچار است که حفظ بکند منافع آن دولت را. ما می‌گوییم چرا سرسپرده باشید. ما می‌خواهیم که حکومت‌های اسلامی سربلند باشند، آقا باشند بر دنیا، همان طوری که حکومت ایران امروز هست. چرا باید شما خودتان را این طور ذلیل کنید در مقابل امریکا که جرات اینکه یک کس دیگری در مکه نسبت به امریکا یک کلمه‌ای‌ بگوید یا نسبت به اسرائیل یک کلمه‌ای بگوید، این جرات را نداشته باشید و بخواهید که کشور ایران حجاج، صد هزار نفر حجاج خودش را نفرستد آنجا؟- حجاج- ایران تمام حجاجش را می‌فرستد یا اصلًا نمی‌فرستد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: