فیلم

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

بن بست مداخله نظامی و محاصره اقتصادی در ایران‌
محاکمه شاه، محاکمه روسای جمهور امریکا
با اسم سفارتخانه یک محلی را درست کردند برای جاسوسی
وحشت دولتمردان امریکا از اثبات جرائم و جنایات‌
بیداری مستضعفین اولین گام در مقابله با مستکبرین‌
آشتی آتشی
بیشتر