فیلم

مطبوعات و رسانه‌ها

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
سخنرانی در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم (امتحانات الهی)
سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی (ابعاد شخصیت حضرت علی «ع»)
مخالف‌خوان
بخشی از فیلم سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
معنای صحیح صدور اسلام
اهمیت و حساسیت کار رسانه ملی
دقت در اسلامی بودن صداوسیما
بیشتر