فیلم

ایستادگی

کاخ نشین و کوخ نشین
حفظ استقلال راه حل مشکلات
ایستادگی ملت در جنگ تحمیلی
مشکلات در راه خدا مشکل نیست
ایستادگی یکپارچه ملت در برابر سختی ها
هیچ قدرتی نمی‌تواند به ما صدمه بزند
محرومان و مستضعفین بر ما منت دارند
با وحدت کلمه و اخوت ایمانی محکم بایستیم
نگرانی پیامبر اکرم(ص) نسبت به عدم استقامت امت
بیشتر