فیلم
 
کلیدواژه:

به گمان فاسد اینکه با موشک انداختن در خانه‌ها و اطفال و زنهای پیر و جوان را کشتن اسباب این می‌شود که ما تسلیم بشویم. آنها باز خوزستان را نشناختند، دزفول را نشناختند؛ با اینکه از اول جنگ تا حالا کراراً تجربه کرده‌اند و تخریب کرده‌اند مکان این عزیزان ما را و به شهادت رسانده‌اند اقشار کثیری از دوستان خدا را و دیدند که مقاوم ایستادند و ملت ایران و دزفول عزیز مقاوم ایستاده است در مقابل آنها و امروز هم که این همه مصیبت وارد کرده‌اند باز فریاد «جنگ، جنگ تا پیروزی» از جوانهای ما در دزفول بلند است.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: