فیلم
 
کلیدواژه:

سخنرانی در جمع فرستاده پاپ و آقای بنی صدر (انتظار از پاپ- محاصره اقتصادی)

ساعت ۴ بعد از ظهر ۱۹ آبان ۱۳۵۸/ ۱۹ ذی الحجه ۱۳۹۹

قم

انتظار مستضعفین جهان از پاپ- هدف از تصرف سفارت امریکا- نهراسیدن از دخالت نظامی و محاصره اقتصادی

اسقف هانیبال بوگینینی (فرستاده پاپ، رهبر کاتولیکهای جهان)- بنی صدر، ابو الحسن (سرپرست وزارت امور خارجه)

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: