فیلم
 
کلیدواژه:

اصلاح کنند خودشان را اشخاص. این شیوخ اطراف خلیج و نمی‌دانم آنهایی که در مصر هستند و آنهایی که در سودان هستند و آنهایی که در جاهای دیگر هستند و آنهایی که در پاریس هستند و هرجا و داخل و همه جا، یک قدری فکر بکنند، اصلاح کنند خودشان را. بفهمند به اینکه یک ملت این طوری را نمی‌شود ترساندش، یک ملت این طوری را نمی‌شود مایوسش کرد. ممکن است یک عده‌ای را مایوس کنند، آنها آن عده ای هستند که مرفه هستند، از اول وارد کاری هم نبودند.اینها می‌خواهند کی را بترسانند؟ می‌خواهند کی را مایوس کنند؟ می‌خواهند آن اشخاصی که از اول مخالف با ما بودند مایوس کنند؟ آنها از اول مخالف بودند و حالا هم هستند و خواهند بود. می‌خواهند این جوانی که برای شهادت دارد می‌رود توی میدان، این را مایوسش کنند؟ این نمی‌شود. این یک تحولی درش پیدا شده است که نمی‌شود. می‌خواهند ارتش ما را مایوس کنند؟ ارتش ما الآن یک تحولی پیدا کرده است که به این حرفها مایوس نمی‌شود. ملت و عموم ملت به استثنای این یک عده بدبخت که در خارج و داخل نشسته‌اند و نغمه سرایی می‌کنند یا عزاداری می‌کنند، اینها می‌خواهند کی را مایوس کنند؟ اینها چه کاری می‌خواهند بکنند؟ 

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: