فیلم
 
کلیدواژه:

آنهایی که تبع امریکا هستند، آنها دعوت می‌کنند ما را بر اینکه در ماه مبارک رمضان آتش بس! در سال قبل بود یا سال جلویی بود که دست‌اندرکارهای عراق می‌گفتند که ماه حرام است، جنگ حرام است. اینها باز این مطلب را هم نفهمیدند که ماه رجب ماه حرام است، نه ماه رمضان. ماه رمضان ماه جنگ‌ است.
ملت ما باید متوجه باشند به دسیسه‌های قدرتهای بزرگ، که در هر فرصتی دسیسه‌ای ایجاد می‌کنند. و ما باید هشیار باشیم و گول اینها را نخوریم و ماه رمضان را مهلت ندهیم به این جنایتکار که مجهز بشود و باز به شرارت خودش ادامه بدهد. این شخص الآن در لب گودال است؛ لب گودال جهنم است. و شما جوانها و شما مردم باید این را ثابت کنید [که‌] الآن هم جهنم محیط بر اوست. الآن هم این زندگی‌ای که او می‌کند زندگی جهنمی است و آن اخلاقی که دارد اخلاق جهنمیان است. بر ماست که به هیچ یک از این بوقهای تبلیغاتی و آنهایی که تبع آنها هستند یا از زبان امریکا صحبت می‌کنند یا اشتباه می‌کنند در امور راجع به این که جنگ را باید پایان داد، هیچ گوش ندهیم. جنگ ممکن نیست پایان بپذیرد، الّا به رفتن این حزب فاسد، ان شاء الله.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: