فیلم
 
کلیدواژه:

شما ملاحظه می‌کنید امروز با همه این سختیها و گرفتاریهایی که برای ایران پیش آمده است و یکدل و یکجهت دنیا بر خلاف اسلام هست، و به اندازه انگشتان دست، ما در دنیا همراه نداریم، مع ذلک ببینید جلوه اسلام تا کاخهای کرملین هم کشیده شده‌ است، تا کاخهای سفید هم کشیده شده است، در امریکای لاتین هم رفته است، آفریقا هم رفته است، مصر هم رفته است، ملزم کرده آنها را به اینکه اظهار اسلام بکنند. ما می‌دانیم که آنها به اسلام اعتقاد ندارند، بلکه مخالف‌اند، لکن این جلوه‌ای که از ایران منعکس شد به خارج، آنها هم که به اسلام اعتقاد ندارند حالا می‌گویند اسلام باید باشد، حدود اسلامی باید باشد. این، برکتِ این جلوه‌ای است که از ایران شده است، نه اینکه آنها مسلمان شده‌اند الآن. «ادّبَهُ الْعَصاء»، حتی صدام هم می‌گوید، نماز می‌خواند، حالا نماز غلطی خواند. همه زاهد و عابد و مسلمان شده‌اند و این، یک مساله است، دست کم نباید این را گرفت.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: