فیلم
 
کلیدواژه:

می‌دانید که تمام گرفتاری ما و عدم پیشرفت کشورهای اسلامی برای همین وابستگی‌های به خارج بوده است. هر جا و در هر ارگانی که ملاحظه می‌کنید، آنها دست داشتند، و به واسطه مامورین بد، مجلس بد، سران بد- همه اینها به واسطه این که آنها مخالف بودند با ملت‌های ما و موافق بودند با وابستگی- همه اینها وابسته به خارج شدند. در حقیقت ایران یک مستعمره‌ای بود که به حسب ظاهر مستقل، ولی به حسب واقع همه چیزش وابسته به غیر بود. و امروز که بحمد الله با همّت همه قشرهای کشور، این کشور به روی پای خود ایستاده است و فعالیت در همه قشرها شروع شده است، شما می‌بینید که در هر جا، چه تفاوت‌ها حاصل شده است؛ تمام‌ اینها برای این است که کشور به دست خود شما افتاده است، استقلال فکری دارید، استقلال عمل دارید، یا خودتان برای خودتان و برای کشور خودتان خدمت می‌کنید.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: