فیلم

اضطرب استکبار از جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی و این نهضت همگانی اسلامی، اینها را مضطرب کرده که نمی‌دانند چی‌چی بگویند، هر وقتی‌ یک چیزی می‌گویند. و این برای این است که، این یک قدرت اسلامی است که یک جلوه کمی کرده است و اینها را این طور مضطرب کرده است، و الّا چرا باید این طور فتنه بکنند و این طور افترا بزنند؟ دائماً مشغول افترا زدنند به جمهوری اسلامی. دائماً راجع به این که در جمهوری اسلامی حقوق بشر دارد از بین می‌رود و جاهای دیگر نه! حقوق بشر سر جای خودش هست. امریکا سر جای خودش هست و روسای استکبار حفظ می‌کنند حقوق بشر را! فقط در ایران است که حقوق بشر از بین می‌رود! این برای این است که، مضطرب‌اند اینها. از اسلام اضطراب دارند، از این که اسلام پیشبرد بکند، اینها می‌ترسند. از این جهت، این طور می‌گویند و این موجب تقویت شما بشود.

هر چه آنها در بوق‌هایشان بر ضد شما صحبت کنند، دلیل بر قوّت شماست و دلیل بر عظمت اسلام و عظمت جمهوری اسلامی است، و این باید باعث تقویت ما بشود. آنها برای تضعیف ما این طور بوق‌ها را به بار می‌آورند و ما از اثر این معنا- چون ریشه را می‌دانیم که چی هست- تقویت می‌شویم. اگر ایران، یک جایی بود که سستی داشت و جمهوری اسلامی دیگر از بین می‌خواست برود، این قدر سر و صدا نمی‌شد. چون می‌بینند که استقرار پیدا کرده است، همه چیزش مستقر شده است و دارد پیش می‌رود، اینها دست و پایشان را گم کرده‌اند و شروع کرده‌اند به این حرف‌ها زدن، و این موجب تقویت روحی شما و ملت ما باید بشود و جنگنده‌های ما بشود.

" /> 1363092001 - 10 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

جمهوری اسلامی و این نهضت همگانی اسلامی، اینها را مضطرب کرده که نمی‌دانند چی‌چی بگویند، هر وقتی‌ یک چیزی می‌گویند. و این برای این است که، این یک قدرت اسلامی است که یک جلوه کمی کرده است و اینها را این طور مضطرب کرده است، و الّا چرا باید این طور فتنه بکنند و این طور افترا بزنند؟ دائماً مشغول افترا زدنند به جمهوری اسلامی. دائماً راجع به این که در جمهوری اسلامی حقوق بشر دارد از بین می‌رود و جاهای دیگر نه! حقوق بشر سر جای خودش هست. امریکا سر جای خودش هست و روسای استکبار حفظ می‌کنند حقوق بشر را! فقط در ایران است که حقوق بشر از بین می‌رود! این برای این است که، مضطرب‌اند اینها. از اسلام اضطراب دارند، از این که اسلام پیشبرد بکند، اینها می‌ترسند. از این جهت، این طور می‌گویند و این موجب تقویت شما بشود.

هر چه آنها در بوق‌هایشان بر ضد شما صحبت کنند، دلیل بر قوّت شماست و دلیل بر عظمت اسلام و عظمت جمهوری اسلامی است، و این باید باعث تقویت ما بشود. آنها برای تضعیف ما این طور بوق‌ها را به بار می‌آورند و ما از اثر این معنا- چون ریشه را می‌دانیم که چی هست- تقویت می‌شویم. اگر ایران، یک جایی بود که سستی داشت و جمهوری اسلامی دیگر از بین می‌خواست برود، این قدر سر و صدا نمی‌شد. چون می‌بینند که استقرار پیدا کرده است، همه چیزش مستقر شده است و دارد پیش می‌رود، اینها دست و پایشان را گم کرده‌اند و شروع کرده‌اند به این حرف‌ها زدن، و این موجب تقویت روحی شما و ملت ما باید بشود و جنگنده‌های ما بشود.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: