فیلم
 
کلیدواژه:

آنهایی که در همین کشور هستند و تفاله‌هایی که مانده‌اند، اینها یک دسته‌شان برای شرق سینه می‌زنند و یک دسته‌شان برای غرب سینه می‌زنند، و در عین حال دعوی می‌کنند که ما از ملت هستیم. آن کسی که در کارخانه‌ها می‌خواهد فرض کنید خلل ایجاد کند، می‌خواهد کشور خودش را بکشد تحت سلطه دیگران، و آن کسی که در دانشگاه اخلال می‌کند، می‌خواهد دانشگاه خودش را بکشد تحت سلطه دیگران، اینها اجنبیهایی هستند به صورت ملی و به صورت ایرانی؛ اینها از ایران اجنبی هستند و ایران آنها را دیگر به ایرانیت نمی‌شناسد. آن که تمام ارزشهای اسلامی را و ملّی خودش را فدای شوروی می‌کند یا تمام ارزشهای خودش را فدای امریکا می‌کند او را ما ایرانی نمی‌دانیم.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: