فیلم
 
کلیدواژه:

مردم ایران عبارت از یک دسته‌ای هستند که نشسته‌اند و نه یکی‌شان رفته‌اند به جبهه، نه یکی‌شان کمک کرده‌اند به جبهه با اینکه بعضی‌شان هم دارای کذا و کذا هستند! فقط مردم ایران اینها هستند که در عین حالی که دارد این کشور به طرف فنا خدای نخواسته می‌رود- اگر چنانچه سست بیایند جوان‌های ما- شما چند نفر هستید مردم ایران که می‌گویید از جنگ خسته شده‌ایم؟ شما چه وقت جنگ کرده‌اید که خسته بشوید؟ شما کدام یکی‌تان رفته است به جبهه تا یک خستگی احساس بکند؟ کدامتان حاضر شده است که امریکا و شوروی را محکوم کند؟ شما مثل سایر آنهای دیگری می‌مانید که نشسته‌اید آنجا و هی اشکالتراشی می‌کنید به این ملت.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: