فیلم
 
کلیدواژه:

شما ببینید امروز لبنان چه خبر است. الآن که من و شما اینجا نشسته‌ایم [در] لبنان چه حمام خونی دارند [راه می‌اندازند]. این حکومت غاصب و جائر لبنان، این‌ امین «۲» خائن چه بساطی در سر این جمعیت مردم لبنان در آورده است. اسرائیل چه بساطی در آنجا درآورده بود. حالا به جای او اینها دارند در می‌آورند. لکن امریکا ندیدیم که یک کلمه بگوید. اینها می‌ریزند خانه به خانه می‌گردند جوان‌ها را می‌گیرند، جوان‌ها را حبس می‌کنند، جوان‌ها را می‌کشند. این فجایع در دنیا دارد واقع می‌شود و امریکا نشسته دامن به آن می‌زند. و اسفناکتر این است که مسلمین نشسته‌اند و تماشا می‌کنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: