فیلم
 
کلیدواژه:

اینهایی که خلقی هستند با صدام دست دوستی می‌دهند، در صورتی که هر روز دارد این خلق اسلامی را می‌کوبد. اینها دیگر برایشان آبرویی باقی نمانده است، لکن خارج نشسته‌اند و فحش می‌دهند. خوب، این یکی برایشان مانده که فحاشی کنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: