فیلم
 
کلیدواژه:

اسلام اینها این بود که قرآن هم طبع می‌کردند، و رضا خان مجلس روضه هم داشت و عزاداری هم آن وقت ارتشش می‌کردند و همه اینها بود، دسته هم در می‌کردند- من خودم دیدم- اما اساس را می‌خواست از بین ببرد؛ با این صورت اساس را می‌خواست از بین ببرد. و از او بدتر محمد رضا بود که روی نقشه کار می‌کردند و هر کاری می‌کردند برای بردن- اساس است- اساس بود.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: