فیلم
 
کلیدواژه:

الآن جرم این ملت این است که می‌خواهد آزاد باشد، می‌خواهد انسان باشد، می‌خواهد سرنوشت خودش به دست خودش باشد. الآن تمام کشورها به استثنای کمی، بر ضد یک همچو کشوری که ملتش قیام کرده است و می‌خواهد آزاد باشد و می‌خواهد احکام اسلام در این کشور باشد، مذهبش در این کشور باشد، تمام کشورها به استثنای کمی، بر ضد او قیام کرده‌اند. تبلیغات، همه می‌دانید که چه اندازه است. شما در داخل ایران هستید و تبلیغات خارجی را می‌شنوید. تبلیغات خارجی آن طور هست که شاید شماها هر کدام وجدانتان بیدار باشد ناراحت بشوید. آنها می‌گویند که در خیابانها بچه‌ها را به توپ و تفنگ می‌بندند. تبلیغات [خارجی‌] می‌گویند که مردم هیچ آزادی در ایران ندارند. تبلیغات خارجی می‌گویند هیچ انتخاب آزادی در ایران تحقق پیدا نکرده است. می‌گویند که اختناقی که در ایران هست در هیچ جای دنیا نیست. هرجا هر فسادی واقع می‌شود به ایران نسبت می‌دهند. هر جا مردمش به جان آمده‌اند و مثل ایران می‌خواهند قیام کنند بر ضد آنها، آنها را به ایران نسبت می‌دهند. و آنها می‌خواهند ایران را از صفحه روزگار براندازند، می‌خواهند جمهوری اسلامی را براندازند. نمی‌دانند که با یک ملتی که به تمام معنا قیام کرده است و خون خودش را دارد نثار می‌کند نمی‌شود این طور عمل کرد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: