فیلم
 
کلیدواژه:

دولتها باید با مردم آشنا بشوند. مردم را زیر فشار قرار ندهند. دنیا قبول نمی‌کند دیگر این را. یک روز یک انفجار حاصل می‌شود که همه از بین خواهید رفت، آن وقت اشخاص بیچاره‌ای هم که اینها مظلوم هستند، آنها هم از بین خواهد رفت. و من از خدا می‌خواهم که به همه دنیا سلامت و به همه دنیا، به کسانی که مظلوم هستند قدرت و سلامت عنایت کند که همه همزیستی داشته باشند. همزیستی مسالمت‌آمیز با هم داشته باشند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: