فیلم

پیروزی

کسی که برای خدا کار می‌کند، در هیچ جهت، شکست نمی‌خورد
از قوای مسلحه تقدیر می‌کنم
قدردانی از رزمنده‌ها
توجه به خدا و الله اکبر
حواسمان باشد
ما چه کشته بشویم و چه بکشیم پیروزیم
با معنویت مقدم بشوید ان‌شاءالله
روز راهنمایی به صراط مستقیم
دشمنِ شکست‌خورده
بیشتر