فیلم
 
کلیدواژه:

شما آقایان کارگر، که عضو موثر این کشور هستید، برای اینکه دست دیگران را از آن کوتاه بکنید، دیدید که در این یک سال و چند ماه آمدند هی در بین شماها هی یا نطق کردند یا وسوسه کردند، یا یک دسته‌ای را وادار کردند به اعتصاب و امثال ذلک، به اسم اینکه ما طرفدار شما هستیم. اگر کارگر در یک کشوری کار نکند و اعتصاب کند، این کشور به هلاکت می‌رسد. اینها که با اسم اینکه ما با شما موافقیم و مثلًا، [می‌گویند] شما چه جور و آنها چه جور، نمی‌خواهند برای شما دلسوزی- به حسب- واقع داشته باشند. با اسم دلسوزی می‌آیند و فلج می‌کنند کارخانه‌های مملکت را و با اسم دلسوزی می‌روند و فلج می‌کنند کشاورزی را. همینها هستند که وقتی کشاورزها خرمنهایشان را جمع می‌کنند، آتش می‌زنند. الآن هم بازدارند آتش می‌زنند و اگر محافظت نشود، محافظت صحیح نشود، همه‌اش را آتش می‌زنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: