فیلم

هر چیزی که از ماست،ازبین می‌رود

تمام افرادی که در جبهه‌ها به جنگ مشغولند و تمام کسانی که جان خودشان را فدای اسلام می‌کنند، همه اینها در محضر خدای تبارک و تعالی هستند و اجر هیچ یک از افراد ضایع نخواهد شد. چیزی که برای خداست، باقی است: ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ الله باقٍ. هر چیزی که از ماست، اینها از بین می‌رود و آن چیزی که برای خداست و تقدیم به محضر خداست او باقی می‌ماند.

" /> 1361051701 - 02 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

تمام افرادی که در جبهه‌ها به جنگ مشغولند و تمام کسانی که جان خودشان را فدای اسلام می‌کنند، همه اینها در محضر خدای تبارک و تعالی هستند و اجر هیچ یک از افراد ضایع نخواهد شد. چیزی که برای خداست، باقی است: ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ الله باقٍ. هر چیزی که از ماست، اینها از بین می‌رود و آن چیزی که برای خداست و تقدیم به محضر خداست او باقی می‌ماند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: