فیلم
 
کلیدواژه:

و باید دولتهای منطقه این مطلب را بفهمند که اگر چنانچه با اسلام آشنا بشوند و با ایران دست برادری بدهند، ایران می‌تواند آنها را از شرّ همه قدرتها نجات بدهد. و آنها دیگر ان شاء الله و آنها دیگر خوف اینکه اگر ما چه بکنیم امریکا چه می‌کند، نداشته باشند. خوب، ما همانهایی که شما می‌ترسید عمل کردیم. ما یک نوکر نشاندار بزرگی» از امریکا بیرون کردیم، و ما سفارت امریکا که اسمش سفارت بود و جاسوسخانه بود، بستیم و تصرف کردیم و ما جاسوسهای امریکایی را بیرون کردیم. و ما مستشارهای امریکایی را بیرون کردیم، و امریکا هم نتوانست کاری بکند، می‌خواست بکند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: