فیلم
 
کلیدواژه:

شما می‌دانید که کشورهای بزرگ از ابتدا این نهضت اسلامی ایران تا کنون و خصوصاً در انقلاب بزرگ ایران با همه قدرتها مخالفت کردند، کارشکنی کردند و هجوم نظامی کردند و واداشتند دشمنان اسلام را که هجوم نظامی کند به مناطقی از کشور عزیز اسلام، به جرم اینکه اسلامی است.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: