فیلم
 
کلیدواژه:

و من باید از نیروهایی که در جنگ هستند تشکر کنم و تقدیر. دیروز یک شجاعت بی‌سابقه‌ای نیروی هوایی به خرج داد، و جنگنده‌های اینها تا آخرین نقطه عراق رفت و آنها را در آنجا سرکوب کرد. من باید از قِبَل همه ملت- امیدوارم که ملت این حق را به من‌ داده باشد- از همه این جنگنده‌ها و همه این خدمتگزارها که دارند در سرحدّات جان خودشان را فدای اسلام و کشور می‌کنند، تشکر کنم و ملت پشتیبان آنهاست. بحمد الله دیروز یک شجاعت نمونه‌ای به خرج دادند و بدون اینکه خسارتی بر خودشان وارد بشود، کوبیدند عراق را و فهماندند که چنانچه خوف این نبود که اشخاص بیگناه یک وقت در این امور پایمال بشوند- به ملت عراق اینها علاقه دارند- اگر این خوف نبود، به دولت عراق می‌فهماندند که او لایق این نیست که در مقابل این جوانهای ما ایستادگی کند. دیروز که این فرماندهان ارتش اینجا بودند، وقتی می‌خواستند بروند، آقای فکوری، فرمانده نیروی هوایی، به طور مخفی به من گفتند که ما یک کاری می‌خواهیم بکنیم و ذکر نکردند که آن کار چیست و بعد معلوم شد که این کار بسیار مهم انجام گرفت و گوشمال سختی به صدامیان دادند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: