فیلم

ارتش

سخنرانی در جمع روحانیون دفتر تبلیغات حوزه‌های علمیه (رسالت روحانیون)
سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج (تاثیر فرهنگ وارداتی در جامعه)
سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی (حکومت در ادیان توحیدی و غیر توحیدی)
آن که با یک زندگی متوسط ساخته است، از جنگ نمی‌ترسد
سپاه و ارتش دسته بندی نداشته باشند
برای سپاه و ارتش جایز نیست
دلخوشیهای دروغین غرب باوران عافیت طلب
ما هیچگاه به کشور عراق حمله نکرده ایم
اینها تربیتشان تربیت اسلامی است
بیشتر