فیلم

جمهوری اسلامی برای مصلحت همه است

با جوّ آرام و با حکم اسلام و با پیاده شدن احکام قرآن است که دنیا و آخرت همه شماها ان شاء الله، تعمیر خواهد شد و بدانید شما که جمهوری اسلامی برای مصلحت همه است. اگر مهلت بدهند این اشخاصی که در صدد فتنه‌جویی هستند، اگر مهلت بدهند، خواهند دید که دولت و ملت همه با هم یکی هستند و دست به هم می‌دهند و این کشور را آباد می‌کنند و این کشور را از وابستگی به خارج رها می‌کنند [تا] اسلام ان شاء الله، در این محیط پیاده بشود، و ما آن رفاهی که در اسلام و آن طمانینه‌ای که در اسلام برای افراد حاصل خواهد شد، حاصل کنیم در این کشور.

" /> 1360012401 - 09 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

با جوّ آرام و با حکم اسلام و با پیاده شدن احکام قرآن است که دنیا و آخرت همه شماها ان شاء الله، تعمیر خواهد شد و بدانید شما که جمهوری اسلامی برای مصلحت همه است. اگر مهلت بدهند این اشخاصی که در صدد فتنه‌جویی هستند، اگر مهلت بدهند، خواهند دید که دولت و ملت همه با هم یکی هستند و دست به هم می‌دهند و این کشور را آباد می‌کنند و این کشور را از وابستگی به خارج رها می‌کنند [تا] اسلام ان شاء الله، در این محیط پیاده بشود، و ما آن رفاهی که در اسلام و آن طمانینه‌ای که در اسلام برای افراد حاصل خواهد شد، حاصل کنیم در این کشور.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: