فیلم

شور اسلامی

آن چه شده است که شما جوانان عزیز را از راه دور به این منزل حقیر کشانده است؟ این چه احساسی است که بانوان محترم و جوانهای عزیز را از آن طرف کشور آورده است و در یک همچو جایی تا مواجه بشوم با آنها و آنها هم مواجه با ما بشوند و درد دلهایی که آنها دارند و ما داریم در میان بگذاریم؟ غیر از شور اسلامی است؟ غیر اسلام اصلًا مطرح است پیش شما؟ شما برای یک تخت و تاجی اینجا آمده‌اید؟ برای یک استفاده مادی اینجا آمدید؟ می‌دانید که این حرفها در اینجا نیست. شما برای خدا و برای رضای خدا و پیشرفت اسلام می‌خواهید به بدخواهان ارائه بدهید که همان شوری که در اول انقلاب بود و ما را به میدانها کشاند، و دشمنان اسلام را از ایران بیرون راند، حالا هم هست؛ برای اینکه اسلام همان اسلام است، انقلاب اسلامی هم همان انقلاب اسلامی است.

" /> 1359052601 - 02.jpg
 
کلیدواژه:

آن چه شده است که شما جوانان عزیز را از راه دور به این منزل حقیر کشانده است؟ این چه احساسی است که بانوان محترم و جوانهای عزیز را از آن طرف کشور آورده است و در یک همچو جایی تا مواجه بشوم با آنها و آنها هم مواجه با ما بشوند و درد دلهایی که آنها دارند و ما داریم در میان بگذاریم؟ غیر از شور اسلامی است؟ غیر اسلام اصلًا مطرح است پیش شما؟ شما برای یک تخت و تاجی اینجا آمده‌اید؟ برای یک استفاده مادی اینجا آمدید؟ می‌دانید که این حرفها در اینجا نیست. شما برای خدا و برای رضای خدا و پیشرفت اسلام می‌خواهید به بدخواهان ارائه بدهید که همان شوری که در اول انقلاب بود و ما را به میدانها کشاند، و دشمنان اسلام را از ایران بیرون راند، حالا هم هست؛ برای اینکه اسلام همان اسلام است، انقلاب اسلامی هم همان انقلاب اسلامی است.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: