فیلم

استقامت در نهضت

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی (تعلیم و تهذیب)
نوید فتح
اشکال کردن به امور بدون اطلاع
همدوش مردها
با مشت محکم به پیش بروید
همه باید حال آماده‌باش داشته باشند
این ملت پایدار می‌ماند
شور اسلامی
نهضت اسلامی را در خارج بد جلوه می‌دهند
بیشتر