فیلم
 
کلیدواژه:

البته یک دسته‌جاتی که عامل آنهاست- همان طوری که شما تذکر دادید- در سایر بلاد اسلامی و غیر اسلامی، درصدد این هستند که این نهضت اسلامی ایران را در خارج بد جلوه بدهند، که اگر آن طوری که هست جلوه کند، قدمهای مومنین در دنیا محکم‌ می‌شود و عزمشان راسخ می‌شود و تمام منافعی که این قدرتهای باطل دارند و با آن قدرتهای باطل، همه حقها را زیر پا گذاشته‌اند، [از بین می‌رود.] اگر ما بیدار بشویم و نگذاریم اینهایی که در خارج هستند، آن برنامه‌هایی که دیکته شده است و به آنها داده [شده‌] است پیاده بشود و اگر چند نفر آدم منحرف در- فرض کنید- هند، در پاکستان، در سایر بلاد اسلامی بخواهند یک کاری بکنند که این نهضت اسلامی ایران را مشوّه نشان بدهند به اهالی آن مملکت، شما برادرهای اسلامی، که در آن ممالک هستید، در مقابل آنها ایستادگی کنید. حق پیروز می‌شود. آنها باطلند و زهوق پیدا می‌کنند. شما حق خودتان را بگویید، منتشر کنید و در مقابلِ آنهایی که بعکس جلوه می‌دهند این نهضت اسلامی ایران را، شما در مقابل آنها بایستید و حق خودتان را به آن طوری که هست، ترویج کنید تا ان شاء الله، حق در همه بلاد اسلام پیاده بشود و باطل خود به خود از همه ممالک اسلام، بلکه ان شاء الله، از همه ممالک دنیا از بین برود و زاهق بشود.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: