فیلم
 
کلیدواژه:

این روزنامه‌ها نمی‌فهمند یا فهمیده عمل می‌کنند. چرا باید این روزنامه‌ها دامن‌بزنند به این طور اختلافات؛ اختلافی که اشخاصی طرح‌ریزی‌اش را می‌کنند که اگر این اشخاص پیش ببرند، نه تو روزنامه‌نگار را و نه آن رئیس روزنامه را نخواهند گذاشت؛ تمامتان را از بین خواهند برد؟ آقا نقشه است. شما را به بازی گرفته‌اند، روزنامه‌ها را به بازی گرفته‌اند؛ جبهه‌ها را به بازی گرفته‌اند، نقشه است که شماها را از هم جدا کنند، دولت را از ملت، ملت را از دولت، رئیس جمهور را از مردم، مردم را از او، حالا به تدریج. آن روزی که دستشان برسد، اول کسی که در دولتیها کشته می‌شود همین رئیس جمهور است- چشمهایتان را باز کنید- همین روسای ارتش است، همان روسای روحانی است و بعد هم می‌آیند حساب احزاب را، آنهایی که با آنها موافقند نه، آنها که «اهلًا و سهلًا» آنهایی که با آنها مخالف [هستند]، حساب آنها را هم می‌کِشند. بازار هم اسلحه از دستش افتاد، کاری دیگر از او نمی‌آید. نه روحانی است که همه را مجتمع کند و نه ارتشی است که بتواند جلوگیری کند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: