فیلم
 
کلیدواژه:

گمان نکنید که خوب، من یک نفرم و یک عمل می‌کنم این چه ربط دارد به دیگران. امروز این طور نیست. قبلًا هم این طور نبوده. عمل یک شخص در یک جامعه اثر دارد. جامعه عبارت از این اشخاص‌اند. یک چیز دیگری نیست. عمل هر یک از شما تاثیر دارد. وقتی شما یک عمل زشتی کردید، دیگران هم که می‌بینند در آنها تاثیر می‌کند. وقتی شما یک عمل صالحی انجام دادید، دیگران هم وقتی که می‌بینند در آنها تاثیر می‌کند. اگر خدای نخواسته شما یک کاری بکنید که برای اسلام ضرر داشته باشد، یک ظلمی بکنید، یک خلافی بکنید، شماها مسئول هستید. و همه ملت مسئول‌اند. همه باید جلوگیری کنند. همه رعیّت هستند. همه راعی هستند و همه مسئول.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: