فیلم
 
کلیدواژه:

این طور نباشد که ما بگوییم و نکنیم. این طور نباشد که ما دعوت به اتحاد بکنیم و عملمان بر خلاف باشد. این طور نباشد که ما در روزنامه‌هایمان دعوت به اتحاد بکنیم و عملمان غیر از او باشد. معنی منافق همین است که چیزی را می‌گوید و خودش عمل نمی‌کند. شما را دعوت به خیر و صلاح می‌کند و خودش خیر و صلاح ندارد. شما را دعوت به اسلام حقیقی می‌کند و خودش آن را نمی‌خواهد. شما را دعوت به اتحاد می‌کند و خودش دنبال این نیست که اتحاد را ایجاد کند. شما را از نفاق پرهیز می‌دهد و خودش آن طور نیست. ما باید با توجه به خدای تبارک و تعالی، قشرهای خودمان را با هم فشرده کنیم.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: