فیلم
 
کلیدواژه:

همه خودتان را برادر بدانید، و همه مقصدتان یکی است. مقصدتان این است که اسلام را- ان شاء الله- تقویت کنید. و اسلام را پیاده کنید؛ آن چیزی که سعادت همه ملتها بر پیروی از اوست. همه زیر پرچم توحید هستید. زیر پرچم اسلام هستید. و با این وضع که زیر پرچم اسلام هستید، آسیب‌پذیر نخواهید بود. و من اینکه مکرّر این مطلب را عرض می‌کنم برای اهمیت مطلب است که باید هِی تلقین کنیم ما به هم. هر کس موعظه می‌کند؛ همین را بگوید. هر کس سخنرانی می‌کند؛ همین مطلب را بگوید. خیال نکند این را گفته‌اند، خیر، باید همیشه گفت، باید همیشه به گوش مردم و به گوش ملت و به گوش همه ارگانهای دولتی هِی خواند به اینکه آقا فراموش نکنید وحدت را. هی نگویید وحدت و دنبالش نباشید، عملًا با هم وحدت داشته باشید. شما برادرهای هم هستید. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم شما را به عنوان برادری شناخته است. اگر چنانچه‌ خدای نخواسته، اختلافات سر هواهای نفسانیه در کار باشد، به قوّت ایمانی از بین می‌رود، و آن کسی که اختلاف ایجاد می‌کند از فرقه اسلام خارج می‌شود به حسب واقع، و لو در صورت هم بین مسلمین باشد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: