فیلم
 
کلیدواژه:

شما سوادآموزان در تمام کشور بدانید که یک خدمتی دارید به این انسان می‌کنید که بالاترین خدمتهاست. و روستاییان و سایر قشرهای بیسواد بدانند که این خدمت، خدمتی است که باید آنها به جان ودل قبول کنند. و این طور که گمان کنند ما نمی‌توانیم، این طور نیست. هر انسانی می‌تواند سوادآموزی کند و می‌تواند انسان بشود. علم از مَهْد تا لَحَد است. از بچگی تا نزدیک مردن. دنیا باید با علم و با علم جهتدار اداره بشود. پیرمرد و پیرزن هم می‌توانند آموزش ببینند، می‌توانند تحصیل کنند، مایوس از خودشان نباشند. جوانها، پیرها، بچه‌ها، روستاییها، شهریها همه باید کمک کنند و این امر مهمی [است‌] که تمدن شما، اسلام شما، انسانیت شما و همه چیز شما تابع اوست و بسته به اوست، تربیت کنید اینها را. و همه چیز بسته به اوست.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: