فیلم
 
کلیدواژه:

در این امر سوادآموزی که یکی از با ارزشترین امور است باید همه قشرهای ملت کمک کنند، چه آنهایی که می‌خواهند سوادآموزی کنند و چه آنهایی که می‌خواهند یاد بگیرند و چه سایر افراد کشور. اگر اینهایی که می‌خواهند آموزش بدهند سستی بکنند، آنهایی که می‌خواهند آموزش ببینند سستی و اهمال بکنند و ملت که پشتوانه همه امور است خودش را بی‌تفاوت نشان بدهد، این بار به منزل نمی‌رسد. همه مشکلات این کشور با مساعی جمیله همه قشرهای ملت به پایان رسیده است یا در شرف پایان رسیدن است. بنا بر این، همه ما و همه ملت موظفند که در کارها به هر قدری که می‌توانند تشریک مساعی کنند و در هر امری از امور که برای کشور پیش می‌آید و مشکلاتی که قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها برای این کشور توطئه دیده‌اند و پیش می‌آورند باید با تشریک مساعی خنثی شود. و شما مایوس نباشید و مطمئن باشید که چون برای خدای تبارک و تعالی انجام وظیفه می‌کنید، خدای تبارک و تعالی هم عنایت دارد به شما و توطئه‌ها را خنثی می‌کند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: