فیلم
 
کلیدواژه:

شما برادرها با قدرت ایمانی و با قدرت اسلامی این پیروزیها را به دست آوردید، خصوصاً، با این پیروزی اخیر تنگه چزابه به آنها فهماندید که افکارتان غلط بوده است و آرزوهایتان بر باد است. و من همان طوری که گفتید دعا کنم، من همیشه به شما دعا می‌کنم، من دعاگوی شما هستم و من شما را دوست می‌دارم شما برادران من هستید، فرزندان من هستید و من در محضر خدای تبارک و تعالی به این پیروزیهای شما که پیروزیهایی است که با تعهد اسلامی، برای اسلام است من افتخار می‌کنم. مباهات می‌کنم به درگاه خدا که در یک همچو مقطع از زمان واقع شدم که جوانان ما این طور هستند؛

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: