فیلم
 
کلیدواژه:

انسان خجلت می‌کشد که یک کشوری که باید صادر کند و صادرکننده باشد؛ دستش را پیش امریکا- آن دشمن ملت و دشمن بشریت- دراز کند و از او کمک بخواهد، و او هم کمک را همین طوری به ما نمی‌دهد. آنها روی مقاصد خودشان اگر بخواهند کمک بکنند، کمک به خودشان هست؛ نه کمک به ما. و باید ما این عار را از کشور خودمان بِزُداییم.به فعالیت جوانها، به فعالیت قشرهای مختلف، کشاورزیمان را باید همچو تقویت بکنیم که بعد از یکی دو سال صادرکننده باشیم؛ دیگران از ما بخواهند، نه ما از آنها.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: