فیلم
 
کلیدواژه:

ما چیزی نمی‌خواهیم، ما حرفی نداریم، الّا اینکه یک ملتی که در طول تاریخ در شکنجه و اختناق بوده است، و در این سنوات اخیر، آخر مرتبه شکنجه و اختناق و جنایتکاری و چپاولگری خارجیها و داخلیها بر این ملت سایه افکنده است، ما می‌خواهیم اینها نباشند. ما می‌خواهیم مردم ما آزاد باشند. تحت فشار و تحت سلطه دیگران و داخل و خارج نباشند. ما می‌خواهیم مملکتمان از خودمان باشد مستقل باشد و تحت رهبری دیگران نباشد. ما می‌خواهیم مخازن مملکت ما از خودش باشد. ما می‌خواهیم در این مملکت خودمان کار بکنیم و خودمان نتیجه کار را ببریم. ما می‌خواهیم یک حکومت عدل اسلامی، یک حکومت شبیه حکومتهای صدر اسلام پیدا بشود. و ما می‌خواهیم که ملت ما در رفاه و آسایش باشند.اینها مصالح ملت ماست، شما بیدار بشوید ای ملت عزیز که دشمن در کمین است و ما بین راه هستیم. ما این گردنه‌ها را هم باید طی کنیم، و ان شاء الله دشمن را تا آخر به عقب برانیم

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: