فیلم

بوسه بر پینه

11 اردیبهشت 1361

در بعض روایات فرموده‌اند که قطره عرقی که از بدن کارگر می‌آید مثل قطره خونی است که از شهدای در راه خدا بیاید. 11 اردیبهشت 1361

قشر کارگر با مجاهدات پیگیر خود، انقلاب را به پیروزی رساندند و بعد از انقلاب هم آنها هستند که با کوشش خود و جهاد خود در راه اسلام این انقلاب را به پیش می‌برند. 10 اردیبهشت 1360

 من این روز مبارک کارگر را بر شما و همه کارگرانی که در طول تاریخ رفته‌اند و خواهند آمد، تبریک عرض می‌کنم. 11 اردیبهشت 1361

" /> kargarclip.jpg
 
کلیدواژه:

از پیغمبر اکرم شنیده‌اید که نقل شده است که کف دست یک کارگر را- یعنی، همان محلی که کار درش تاثیر کرده و پینه بسته- آنجا را بوسید و این، یک نشان ارزش است برای کارگر در طول تاریخ. 11 اردیبهشت 1361

در بعض روایات فرموده‌اند که قطره عرقی که از بدن کارگر می‌آید مثل قطره خونی است که از شهدای در راه خدا بیاید. 11 اردیبهشت 1361

قشر کارگر با مجاهدات پیگیر خود، انقلاب را به پیروزی رساندند و بعد از انقلاب هم آنها هستند که با کوشش خود و جهاد خود در راه اسلام این انقلاب را به پیش می‌برند. 10 اردیبهشت 1360

 من این روز مبارک کارگر را بر شما و همه کارگرانی که در طول تاریخ رفته‌اند و خواهند آمد، تبریک عرض می‌کنم. 11 اردیبهشت 1361

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: