مقدمه وصیتنامه امام | مراقب دستهای ناپاک عمّال داخلی و خارجی ابرقدرتها باشید

من اکنون به ملتهای شریف ستمدیده و به ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرقِ ملحد و نه به غربِ ستمگرِ کافر وابسته است، بلکه به صراطی که خداوند به آنها نصیب فرموده است محکم و استوار و متعهد و پایدار پایبند بوده، و لحظه‌ای از شکر این نعمت غفلت نکرده و دستهای ناپاک عمال ابرقدرتها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آنان رخنه نکند. وصیتنامه سیاسی-الهی

وهنا اوصی الشعوب الشریفه المظلومه والشعب الایرانی المجید ان یقفوا بحزم واستقامه والتزام وثبات علی هذا الصراط الالهی المستقیم الذی منّ الله به علیهم والمصان من الارتباط بالشرق الملحد، او الغرب الظالم الکافر، وان لا یغفلوا لحظه واحده عن التضرّع بالشکر علی هذه النعمه. کما اوصیهم بعدم السماح لعملاء القوی الکبری القذرین سواءً فی ذلک الاجانب او المحلیین اللذین یفوقون اولئک سوءً باحداث ای تضعضع فی نوایاهم الرشیده واراداتهم الحدیدیه. الوصیه السیاسیه- الالهیه

I now take this opportunity to advise oppressed and noble nations, including our people, to stay firmly on this Divine straight path that leads neither to the atheistic East nor to the oppressive West, but to the path that Almighty God has decreed for us. I further advise not to neglect in thanksgiving for this blessing even for a single moment. They should not let the polluted hands of superpowers and their agents, whether domestic or foreign, affect your intentions and determination. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک مقدمه وصیتنامه امام | مراقب دستهای ناپاک عمّال داخلی و خارجی ابرقدرتها باشید
کلیدواژه:
وصیت نامهنفوذغربزدگیخودباوری