درس عملی اسلام در حکومت امیرالمومنین(ع)

این چند صباحی که حضرت امیر- سلام الله علیه- حکومت کردند و برنامه حکومتی خودشان را تعیین کردند، همین چند صباح هم، برای مسلمین و برای اسلام یک درس عبرتی شد؛ یک مطلبی شد که فهمیدند که اسلام یعنی چه؛ تا اندازه‌ای- همین چند صباح. 1 تیر 1350

فإن تلک الفتره القصیره من حکم امیر المومنین بقیت تمثل درساً من الاسلام وعبره للمسلمین، فقد حدثت فی تلک الفتره القصیره من الامور التی جعلت الجمیع یفهم حقیقه الاسلام. ۲۸ ربیع الثانی ۱۳۹۱

However, the short time that Imam `Ali ruled and determined his own governmental policies - even with all the problems he faced; served as a lesson for the Muslims and they came to understand what Islam really is, to a certain extent at least. 22 June 1971

دریافت طرح
اشتراک درس عملی اسلام در حکومت امیرالمومنین(ع)
کلیدواژه:
حکومت اسلامیحکومت اسلامی و حاکمانامام علی (ع)