تکلیف ماها را حضرت سید الشهدا(ع) معلوم کرده است

تکلیف ماها را حضرت سید الشهدا معلوم کرده است: در میدان جنگ از قلّت عدد نترسید، از شهادت نترسید. ۲۵ مهر ۱۳۶۱

لقد اوضح لنا سید الشهداء واجبنا: إن لا نخشی قله العدد فی میدان الحرب، وان لا نهاب الشهاده. ۲۹ ذی الحجه ۱۴۰۲

His Holiness the Doyen of the Martyrs has clarified our duty; in the field of battle do not be scared of numerical superiority and do not be afraid of martyrdom. 17 October 1982

دریافت طرح
اشتراک تکلیف ماها را حضرت سید الشهدا(ع) معلوم کرده است
کلیدواژه:
امام حسین (ع)شهادتجوانان و شهادتمدافعان حرم