تصمیم ملت، عدم سازش

ملت ایران تصمیم گرفته است که متکی به اسلام و با الهام از اصول مترقی اسلام، نهضت خود را به پیش برد و بر اساس قواعد و ضوابط اسلامی، جامعه خود را از نو بنا کند و هیچ گونه سازش و راه میانه و امثال این توهمات را نپذیرد. ۲۴ آذر ۱۳۵۷

قرر الشعب الإیرانی ان یعتمد علی الإسلام، و ان یستلهم من اصوله التقدمیه، لیتقدم فی ثورته و بناء مجتمعهم علی اساس القواعد و الشرائع الإسلامیه، و لن یقبلوا بای نوع من المصالحه و انصاف الحلول و امثال هذه التخیلات. ۱۴ محرّم ۱۳۹۹

The Iranian nation has decided to forward its movement with reliance on Islam and with the inspiration of the progressive Islamic principles and rebuild its society on the basis of the Islamic rules and regulations. The Iranian nation has also decided not to compromise and not to accept any middle way and other such figments. 14 December 1978

دریافت طرح
اشتراک تصمیم ملت، عدم سازش
کلیدواژه:
امام خمینینهضت اسلامیاسلام سازش و فرومایگیمذاکره با آمریکاسازش