برای حفظ کشور، پشتیبانی‌ها و حضور عظیم مردم باید حفظ بشود

این پشتیبانیهای عظیمی که مردم می‌کنند، و آن حضوری که خودشان دارند باید حفظ بشود تا کشورتان حفظ بشود. و من خوف این را دارم که نعمتی را که خدا به ما داده است، و همه اینها از جانب خدای تبارک و تعالی بوده است ما کُفران این نعمت را بکنیم، و عنایت خدا از ما منحرف بشود.  ۱۵ آذر ۱۳۵۹

الیوم فی هذه المشکله التی نواجهها فإنکم تلاحظون هذا الحضور و الدعم الشعبی المنقطع النظیر، فعلینا ان نحافظ علی هذه الروحیه، فإن فی حفظها حفظ لبلدنا. و إنی اخوف ما اخافه ان نکفر بهذه النعمه التی وهبنا إیاها الله سبحانه و تعالی، فیکون ذلک سبباً لیمنع الله رحمته و عنایته عنا. ۲۷ محرّم ۱۴۰۱

Our people are facing difficulties with extending great support. They are present on the scene. Such an attitude ought to be preserved so that we and our country become secure. I am afraid that we will show ingratitude for all the bounties that the Blessed and Exalted God has given us and all the things that He has bestowed upon us, thus depriving ourselves of His favors. 6 December 1980

دریافت طرح
اشتراک برای حفظ کشور، پشتیبانی‌ها و حضور عظیم مردم باید حفظ بشود
کلیدواژه:
امام خمینیفتنهنقش مردمنهم دی 1388نه دینه دی