مخترعین ما می‌توانند در سطح بالا اختراع بکنند به شرط اینکه معتقد بشوند به اینکه «ما میتوانیم»

شما خودتان می‌توانید همه کارها را انجام بدهید. مخترعین ما می‌توانند در سطح بالا اختراع بکنند. به شرط اینکه اعتماد به نفس خودشان داشته باشند، و معتقد بشوند به اینکه « #میتوانیم». در رژیم سابق‌ به همه گفتند «ما نمی‌توانیم» و باید تواناها بیایند و به ما تعلیم بدهند، آنها هم که می‌آمدند تعلیم نمی‌دادند، شماها را وابسته می‌کردند. ۱ آبان ۱۳۶۲

فانتم شباب و بامکانکم انجاز مختلف انواع الاعمال و المهام. فمخترعونا یمکنهم الاختراع بمستوی متقدم، شریطه ان تکون عندهم الثقه بانفسهم، و یکونوا مومنین ب-" اننا قادرون" علی انجاز هذه الاعمال. ففی عهد النظام البائد فقد قالوا للجمیع "نحن عاجزون" و یجب ان یاتی القادرون من الخارج و یدربونا، لکن اولئک المشار الیهم جاووا و لم یعلمونا شیئاً، بل ان کل ما فعلوه هو انهم جعلوکم تابعین للاجنبی. ۱۶ محرم ۱۴۰۴

You are able to do everything. Our inventors can come up with brilliant inventions. if they rely on their own resources and believe in their capabilities. In the former regime, the phrase" we cannot" had been instilled in people's mind that they could not do anything, and that the capable people had to come and teach them. Those who came would not teach, but tried to make people dependant. 23 October 1983

دریافت طرح
اشتراک مخترعین ما می‌توانند در سطح بالا اختراع بکنند به شرط اینکه معتقد بشوند به اینکه «ما میتوانیم»
کلیدواژه:
امام خمینیاستقلالخودکفاییخودباوریاسلام و استقلال