قطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شد

مهمترین چیزی که برای ملت ما حاصل شد، قطع ایادی ابرقدرتها از کشور و قطع ظلمی که بر اینها در سالهای طولانی می‌شد، آن بزرگتر چیزی بود که بر ما گذشت. ۲۸ آذر ۱۳۵۸

قطع ایدی القوی العظمی عن البلاد و وضع حد للظلم الذی جری علی الشعب الإیرانی طیله السنوات الماضیه یمث- لان اکبر إنجازین حققهما شعبنا. ۲۹ محرّم ۱۴۰۰

The most significant event was the cutting of the hands of the agents of superpowers from the Iranian internal affairs and the stoppage of the cruelty and injustices which had been leveled at this poor nation for a long time. 17 December 1979

دریافت طرح
اشتراک قطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شد
کلیدواژه:
امام خمینیاستقلالاستکبار جهانیتوصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیاسلام و استقلال