تقدیم به شهدای ماه اسفند/ امام خمینی: اینان با همت عظیم خود به اسلام و کشور خدمت کردند

فقدان شهیدان عظیم الشان برای ملت خسارتی عظیم و برای بازماندگان مصیبتی جانکاه و به دوش همه ما سنگینی می‌کند، اینان سرمایه‌های بزرگی بودند جبران ناپذیر، و برادران و فرزندانی بودند که همه را به سوگ نشاندند، لکن آنچه مایه تسلی است خدمت ارزنده بزرگی است که اینان با همت عظیم خود به اسلام و کشور کرده‌اند. جلد ۱۴ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۷۷

إن استشهاد شبابنا العظام یشکل خساره کبیره للامه، و هو فاجعه عظیمه لاسرهم، و هو یثقل کاهلنا جمیعاً، و لایمکن التعویض عنه بای وسیله، و الشهداء هم إخوتنا و ابناونا و بذهابهم فقد تحولت حیاتنا لمآتم و مجالس عزاء. ولکن ما یعزینا و یخفف من مصابنا هو الخدمات العظیمه التی قدموها للوطن و للإسلام بتضحیاتهم السخیه و استشهادهم.

Although the loss of our great martyrs deals an agonizing blow to their honorable survivors and is a major loss to our nation that hangs heavily on all our backs, our greatest consolation, however, is that they offered invaluable services toward Islam and this great country with their bold initiative. They were all grand and irreplaceable assets and were our brothers and sons who have left all of us bereaved.

دریافت طرح
اشتراک تقدیم به شهدای ماه اسفند/ امام خمینی: اینان با همت عظیم خود به اسلام و کشور خدمت کردند
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتخانواده شهداخدمت به مردم